INSTALLATIE & RENOVATIE CENTRALE VERWARMING VOOR APPARTEMENTS- & UTILITEITSGEBOUWEN IN WAREGEM.

Vanbetsbrugge is als HVAC bedrijf erkend installateur centrale verwarming op gas, stookolie en hernieuwbare energie voor nieuwbouw appartementsblokken, burelen, overheidskantoren, residenties en andere woningprojecten, waaronder ook sociale huisvesting in Waregem.

Daarnaast hebben we ervaring met de renovatiemarkt binnen hetzelfde segment. Het periodiek of occasioneel onderhoud doen we evenzeer.

Er is ervaring te over met condenserende mazout- en gasketels, warmtepompen, grondwaterpompen, hybride warmtepompen, …

We richten ons dus tot de professionele markt, zijn een familiale KMO van de 2de en 3de generatie, beschikken over 20 vakbekwame technici en werken overwegend in Oost- & West-Vlaanderen.

Ook nemen we alle opdrachten aan die betrekking hebben op klimatisatie, vloerverwarming, warmterecuperatie, zonne-energie, sanitair en waterbehandeling.